Kniha žalmov

ŽALM 126 (125)

 

V Bohu je radosť a nádej

 

1 Pútnická pieseň.

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,

boli sme ako vo snách.

2 Ústa sme mali plné radosti

a jazyk plný plesania.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi:

„Veľké veci urobil s nimi Pán.“

3 Veľké veci urobil s nami Pán

a máme z toho radosť.

 

 4 Zmeň, Pane, naše zajatie

ako potoky na juhu krajiny.

5 Tí, čo sejú v slzách,

s jasotom budú žať.

 

 6 Keď odchádzali, idúcky plakali

a osivo niesli na siatie.

No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom

a svoje snopy prinesú.

 
4. „Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu“ – južná časť Palestíny, Negeb, je väčšinou počas roka spálená, pustá, bez života. Ale razom oživne a zazelená sa bujným rastlinstvom, keď prídu jesenné dažde, ktoré všetko ovlažia, rozmočia pôdu a korytá vyschnutých riek naplnia vodou.
6. Hoci začiatky obnovy sú ťažké, s Božou pomocou sa obnova a výstavba naisto podaria.