Kniha žalmov

ŽALM 137 (136)

 

Na brehu babylonských riek

 

 1 Na brehu babylonských riek,

tam sme sedávali a plakali,

keď sme si spomínali na Sion.

2 Na vŕby tejto krajiny

vešali sme svoje citary.

 

3 Lebo tí, čo nás zajali,

žiadali od nás spevy

a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť:

„Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“

 

4 Akože môžeme spievať pieseň Pánovu

v cudzej krajine?

 5 Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba,

nech mi odumrie pravica.

6 Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie,

keby som nepamätal na teba,

keby som Jeruzalem nepovýšil

za vrchol svojej radosti.

 

 7  Nezabudni, Pane, synom Edomu

deň Jeruzalema,

keď volali: „Zbúrajte ho, zbúrajte

až po samy základy.“

 

 8 Babylonská dcéra, ty ničiteľka,

blahoslavený, kto ti odplatí zlo,

čo si nám spôsobila;

9 blahoslavený, kto chytí tvoje deti

a hodí o skalu.

 
1. Izraeliti bývali niekde pri kanáloch, ktoré spájali Eufrat a Tigris. Aj prorok Ezechiel mal svoje videnie pri rieke Chobar, čo bol pravdepodobne tiež kanál niektorej z dvoch spomenutých riek (Ez 1, 1).
5 – 6. Spievať radostné piesne v cudzej krajine by bolo ako zabudnúť na svoju vlasť, na Jeruzalem.
7. Keď Chaldejci dobyli Jeruzalem (587), Edomčania im pomáhali plieniť a vraždiť jeho obyvateľov (Ez 35, 10. 12. 15; Abd 1, 10 – 16; Jer 49, 7 – 22).

7 – 9. Jeruzalem nebol pre všetkých odvlečených len vlasťou, hlavným mestom krajiny, znamenal pre nich čosi viac. Jeruzalem bol aj Pánovým sídlom, bolo to sväté mesto, Božie mesto.
8 – 9. Babylon volá „Babylonskou dcérou“, pomenovanie bežné v Starom zákone (Iz 47, 1). O vraždení nevinných detí po dobytých mestách často čítame vo Svätom písme (2 Kr 8, 12; Oz 10; Nah 3, 10). Tieto ukrutnosti pre babylonských obyvateľov predpovedal Izaiáš 13, 16 – 18; 14, 21; Jeremiáš 25, 12.