Kniha žalmov

ŽALM 114 (113 A)

 

Vyslobodenie Izraela z Egypta

 

 1 Keď Izrael vyšiel z Egypta,

dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,

2 Judea sa stala jeho svätyňou,

Izrael jeho kráľovstvom.

 

 3 More to videlo a zutekalo,

Jordán sa naspäť obrátil;

4 vrchy poskakovali ako barance,

pahorky ako jahňatá.

 

5 Čo ti je, more, že utekáš,

a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?

6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance

a vy, pahorky, ako jahňatá?

 

 7 Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou,

pred tvárou Boha Jakubovho,

8 čo skalu mení na jazerá vôd

a kameň na pramene vôd.

 

 

1. „Spomedzi ľudu cudzieho“, doslova „spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou“, čiže spomedzi Egypťanov.
3 – 4. Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordánu a pri vrchu Sinaj.
7 – 8. Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. „Skalu mení na jazerá vôd“ – prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17, 6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20, 11).