Kniha žalmov

ŽALM 101 (100)

 

Zásady spravodlivého vladára

 

1 Dávidov žalm.

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať,

zahrať ti, Pane, na harfe.

2 Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;

kedyže prídeš ku mne?

 

Chcem kráčať v nevinnosti srdca

uprostred svojej čeľade.

3 Nesprávne predsavzatia si nerobím,

podvodníka mám v nenávisti;

ten nemá ku mne prístup.

 

4 Skazené srdce sa mi prieči,

zlomyseľníka nechcem znať.

5 Kto tajnostkársky ohovára blížneho,

toho umlčím.

Kto má oko pyšné a srdce naduté,

toho neznesiem.

 

6 Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou.

Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

7 V mojom dome nebude bývať pyšný človek

a luhár neobstojí pred mojimi očami.

 8 Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine

a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

 
8. Kráľ v ranných hodinách na verejnom mieste pred bránami mesta rozsudzoval sporné otázky (2 Sam 15, 2; Jer 21, 12); zaumieňuje si súdiť spravodlivo.