Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 64 (63)

 

Modlitba za ochranu pred nepriateľom

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Počuj, Bože, môj hlasitý nárek;

ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

3 Bráň ma pred zberbou ničomníkov,

pred tlupou zločincov.

 

4 Jazyk si brúsia ako meč,

ako šípy hádžu jedovaté slová,

5 aby nevinného zasiahli z úkrytu.

Znezrady a smelo doňho strieľajú,

6 utvrdzujú sa v zločinnom zámere.

Radia sa, ako zastrieť osídla,

a vravia si: „Ktože ich zbadá?“

7 Vymýšľajú neprávosť, a čo vymyslia, aj dovŕšia.

Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.

 

8 Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi;

zrazu ich pokryli rany,

9 vlastný jazyk sa im stal nešťastím.

Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,

10 strach zachváti každého človeka;

i budú hlásať Božie skutky

a chápať jeho diela.

 

11 Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho

a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

 

Kniha žalmov