Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 12 (11)

                

Volanie o pomoc proti pyšným

 

1 Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.

2 Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých,

stratila sa vernosť medzi ľuďmi.

3 Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom,

hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne.

 

4 Kiež Pán zničí všetky pery úlisné

a vystatovačný jazyk;

5 lebo hovoria: „Náš jazyk nás preslávi,

ústa sú nám zbraňou;

ktože je pánom nad nami?“

 

6 „Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná,

povstanem teda,“ hovorí Pán,

„zachránim toho, ktorým opovrhujú.“

 7 Pánove výroky sú rýdze

jak striebro pretavené v ohni, bez hliny,

sedem ráz čistené.

 

8 Pane, ty nás zachováš a ochrániš

pred týmto pokolením naveky.

Navôkol chodia bezbožní

a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.

 

 

7. Pretavené striebro... sedem ráz čistené – ide o hyperbolu najčistejšieho striebra, označujúcu, že Božie slovo neobsahuje v sebe nič iné, je len tým, čím je. Boží výrok je čistá pravda, čistá a ďaleká od ľudskej nedokonalosti. Boh určite dodrží svoje prísľuby.
Kniha žalmov