Kniha žalmov

ŽALM 139 (138)

 

Boh vidí všetko

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;

 2 ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

3 či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

A všetky moje cesty sú ti známe.

 4 Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,

ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

 

5 Obklopuješ ma spredu i zozadu

a kladieš na mňa svoju ruku.

6 Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;

je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

 

7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom

a kam utiecť pred tvojou tvárou?

8 Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;

ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

 9 I keby som si pripäl krídla zorničky

a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

10 ešte aj tam ma tvoja ruka povedie

a podchytí ma tvoja pravica.

11 Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje

a namiesto svetla ma zahalí noc,“

 12 pre teba ani tmy tmavé nebudú

a noc sa rozjasní ako deň.

Tebe je tma ako svetlo.

 

 13 Veď ty si stvoril moje útroby,

utkal si ma v živote mojej matky.

14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;

všetky tvoje diela sú hodny obdivu

a ja to veľmi dobre viem.

 

15 Moje údy neboli utajené pred tebou,

keď som vznikal v skrytosti,

utkávaný v hlbinách zeme.

16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,

a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,

len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

17 Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky

a ich počet aký je obrovský.

 18 Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;

a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

 

19 Kiežby si, Bože, zabil hriešnikov;

vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.

20 Oni zlomyseľne hovoria o tebe,

márnivo sa dvíhajú nad teba.

21 Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane,

a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

22 Skrz-naskrz ich nenávidím,

stali sa mi nepriateľmi.

23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;

skúmaj ma a všímaj si moje cesty.

24 Pozri, či nejdem bludnou cestou,

a veď ma po ceste k večnosti.

 
2. Pán vie o všetkom, čo žalmista robí.
4. Pán pozná myšlienky človeka (2b), preto je len zrejmé, že pozná aj ľudské slová, ktoré sú vyjadrením myšlienky. Pán ich pozná prv, než zaznejú z ľudských úst.
9. Keby žalmista zutekal rýchlosťou svetla na východ – „zornička“ – alebo keby odišiel a usídlil by sa na západe – „na najvzdialenejšom mori“ – pred Božou prítomnosťou neutečie.
12. Tieto slová sú asi exegetická glosa, ktorá sa dostala z okraja do textu.
13 – 14. Pán utvoril útroby človeka – doslova obličky (Ž 26, 2). „Obličky“ sa považovali za sídlo myšlienok a citov (Ž 7, 10; Prís 23, 16 atď.). Pán „utkal“ žalmistu a každého človeka – ako nejaký tkáč z nervov, žíl, kostí, mäsa a kože v lone jeho matky. Vznik a vývoj ľudského plodu v materskom živote Semiti považovali za najväčší div a tajomstvo (Kaz 11, 5). A Pánovi nie je ani to neznáme, ba naopak, on je pôvodcom tohto tajomstva. To, čo je neprístupné ľudskému oku, Pán vidí, vie o tom, lebo to sám pôsobí.
18. Stále mu ostáva celý Pán na rozjímanie a na rozprávanie – „ešte stále som pri tebe“.