Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 92 (91)

 

Oslava Boha, Stvoriteľa

 

1 Žalm. Pieseň na Pánov deň.

2 Dobre je oslavovať Pána

a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

 3 za rána zvestovať tvoju dobrotu

a tvoju vernosť celú noc

4 na desaťstrunovej harfe a na lutne,

spevom a citarou.

 

5 Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou

a plesám nad dielami tvojich rúk.

 

6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,

a aké hlboké tvoje myšlienky!

7 Nerozumný človek to nevie

a blázon to nechápe.

8 Hoci hriešnici rastú ako tráva

a kadejakí zločinci prekvitajú,

večná záhuba ich predsa neminie;

9 no ty, Pane, si najvyšší naveky.

 

10 Veď to, Pane, tvoji protivníci,

veď to tvoji protivníci zahynú

a rozprášení budú všetci zločinci.

11 Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami,

mažeš ma žírnym olejom.

12 Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov,

moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

 

13 Spravodlivý sťa palma zakvitne

a vyrastie sťa céder z Libanonu.

 14 Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,

v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

15 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie,

úrodní budú a plní sviežosti;

16 a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý

a neprávosti v ňom niet.

 
3. Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.
14. Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.
Kniha žalmov