Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 67 (66)

 

Zvelebujte Pána, všetky národy

 

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.

 2 Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;

a tvoja tvár nech žiari nad nami,

3 aby sa tvoja cesta stala známou na zemi

a tvoja spása medzi všetkými národmi.

 

4 Bože, nech ťa velebia národy,

nech ťa velebia všetky národy.

5 Nech sa tešia a jasajú národy,

že spravodlivo súdiš ľudí

a spravuješ národy na zemi.

 

6 Bože, nech ťa velebia národy,

nech ťa velebia všetky národy.

7 Zem vydala svoj plod;

nech nás požehná Boh, náš Boh;

8 nech nás Boh požehná

a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

 

 
2 n. Slovami 2. verša kňaz denne na konci rannej a večernej modlitby požehnával ľud (Nm 6, 24 – 26). Požehnanie pochádza ešte z Áronových čias a v našom žalme je len premena druhej osoby na prvú.
Kniha žalmov