Kniha žalmov

 ŽALM 120 (119)

 

Túžba za pokojom

 

1 Pútnická pieseň.

K Pánovi som volal vo svojom súžení

a on ma vyslyšal.

 

2 Osloboď ma, Pane, od lživých perí

a od ľstivého jazyka.

 3 Čo ti dať alebo čo ešte priložiť,

ty jazyk podvodný?

4 Ostré šípy bojovníka

a rozpálené uhlíky z borievčia.

 

 5 Beda mi, že som vyhnancom v Mosochu

a bývam v stánkoch kedarských.

6 Už pridlho žijem s tými,

čo nenávidia pokoj.

7 Ale ja som za pokoj;

no kým ja o ňom hovorím, oni na mňa útočia.

 

 

3 – 4. Žalmista sa v duchu obracia na svojich odporcov. Pýta sa ich, aký trest ich zastihne od Pána. Odpoveď máme v nasledujúcom verši: „Ostré šípy bojovníka“, čiže istá smrť, a „rozpálené uhlíky z borievčia“, teda veľmi silný, trvalý oheň.
5. „Mosoch a Kedar“ sú len metafora na označenie ukrutných cudzincov. Kde skutočne žalmista býva, nevedno. „Mosoch“ bol kmeň, ktorý býval v okolí dnešného Čierneho mora (pozri Gn 10, 2). „Kedar“ bol kočovný kmeň v sýrsko-arabskej púšti (Gn 25, 13).