Kniha žalmov

 ŽALM 130 (129)

 

Volanie z hlbín

 

 1 Pútnická pieseň.

Z hlbín volám k tebe, Pane;

2 Pane, počuj môj hlas.

Nakloň svoj sluch

k mojej úpenlivej prosbe.

 

3 Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť,

Pane, kto obstojí?

 4 Ale ty si milostivý

a my ti chceme v bázni slúžiť.

5 Spolieham sa na teba, Pane,

moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

6 moja duša očakáva Pána

väčšmi ako strážcovia dennicu.

 

Väčšmi ako strážcovia dennicu

7 nech očakáva Izrael Pána.

Lebo u Pána je milosrdenstvo

a hojné vykúpenie.

 8 On sám vykúpi Izraela

zo všetkých jeho neprávostí.

 

 

1 – 2. Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu „z hlbín“. Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.
4. Pán odpúšťa naše hriechy, aby sa mu potom „v bázni slúžilo“ (porov. Rim 2, 4).
8. Žalmista končí presvedčením, že sa Pán zmiluje a odpustí svojmu ľudu všetky previnenia. Pán „vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí“. Žalmista isto myslí na mesiášske prísľuby (porov. Jer 3, 21 – 23; 24, 7; 32, 37 – 40; Ez 11, 17 – 20).