Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 91 (90)

 

Pod ochranou Najvyššieho

 

1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište

a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

 

3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov

a zo zhubného moru.

 4 Svojimi krídlami ťa zacloní

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom,

5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne,

6 ani moru, čo sa tmou zakráda,

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

 

7 I keď po tvojom boku padnú tisíce

a desaťtisíce po tvojej pravici,

teba nezasiahne.

8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

9 Lebo tvojím útočišťom je Pán,

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

10 Nestihne ťa nijaké nešťastie

a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

12 Na rukách ťa budú nosiť,

aby si si neuderil nohu o kameň.

13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,

leva i draka rozšliapeš.

 

14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším

a budem pri ňom v súžení,

zachránim ho i oslávim.

16 Obdarím ho dlhým životom

a ukážem mu svoju spásu.

 
4. „Štítom a pancierom“, porov. pozn. k 35, 2.
Kniha žalmov