Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 85 (84)

 

Blízko je naša spása

 

1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2 Pane, svojej krajine si preukázal milosť,

Jakuba si zbavil poroby.

3 Svojmu ľudu si odpustil vinu

a zakryl si všetky jeho hriechy.

4 Všetok hnev si v sebe potlačil

a zmiernil svoje rozhorčenie.

 

5 Obnov nás, Bože, naša spása,

a odvráť od nás svoj hnev.

6 Vari sa chceš hnevať na nás naveky

a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

7 Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,

aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

8 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo

a daj nám svoju spásu.

 

9 Budem počúvať, čo povie Pán, Boh;

on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým

a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

10 Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja,

a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,

spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

12 Vernosť vyrastie zo zeme,

spravodlivosť zhliadne z neba.

 

13 Veď Pán dá požehnanie

a svoje plody vydá naša zem.

 14 Pred ním bude kráčať spravodlivosť

a po stopách jeho krokov spása.

 
14. Boha, Spasiteľa bude na ceste obnovy a zveľadenia svojho ľudu sprevádzať spravodlivosť a spása.
Kniha žalmov