Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 13 (12)

 

Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Dokedy, Pane? Stále budeš na mňa zabúdať?

Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár?

3 Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj

a srdce dennodenne bôľ?

Dokedy sa nepriateľ bude vypínať nado mnou?

 

4 Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj,

daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal,

5 aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho;“

aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol.

 

6 Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo,

moje srdce sa teší z tvojej pomoci.

Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami.

Kniha žalmov