Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 93 (92)

 

Vznešenosť Pána – Stvoriteľa

 

 1 Pán kraľuje, velebou sa zaodel;

zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.

2 Pevný je tvoj trón oddávna,

ty si od vekov.

 

3 Pozdvihujú rieky, Pane,

pozdvihujú rieky svoj hlas,

pozdvihujú rieky svoj hukot.

4 Nad hukot vodných prívalov,

nad mohutné morské príboje

mocnejší je Pán na výsostiach.

 

 5 Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá;

tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

 

 

1 – 2. „Pán kraľuje“, t. j. „začal kraľovať a kraľuje ďalej“, je slávnostné privolávanie, ktorým pozdravovali nového kráľa pri nastúpení na trón. Takto začínajú žalmy 97 a 99 (pozri o pozdrave 2 Sam 15, 10; 2 Kr 9, 13).
5. „Božie svedectvá“ sú predovšetkým Božie prísľuby, potom výroky, príkazy, slovom, prejavy Božej vôle.
Kniha žalmov