Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 46 (45)

 

Boh – útočište a sila

 

1 Zbormajstrovi. Podľa „Panny“. Pieseň Koreho synov.

2 Boh je naše útočište a sila

aj najistejšia pomoc v súžení.

3 Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem

a vrchy na dno morské padali.

4 Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú

a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.

 

 5 Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,

posvätný stánok Najvyššieho.

 6 Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede;

už od úsvitu mu Boh pomáha.

7 Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá;

tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.

 

8 S nami je Pán zástupov,

naším útočišťom je Boh Jakubov.

9 Poďte a pozrite na diela Pánove,

aké úžasné veci vykonal na zemi.

Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,

10 láme luky a drúzga oštepy

a štíty v ohni spaľuje.

11 Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,

vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

 

12 S nami je Pán zástupov,

naším útočišťom je Boh Jakubov.

 
5. „Riečne ramená obveseľujú Božie mesto...“ Tak ako potok, čo pretekal rajom (Gn 2, 10; Ž 36, 9; Iz 33, 21; 66, 12; Zjv 22, 1).
6. „Od úsvitu“ – pravdepodobne ide o ústup Sennacheribovho vojska roku 701 pred Kr. (2 Kr 19, 35; Iz 37, 36).
Kniha žalmov