Kniha žalmov

 

 ŽALM 117 (116)

 

Oslava milosrdného Pána

 

1 ALELUJA.

Chváľte Pána, všetky národy,

oslavujte ho, všetci ľudia;

 

2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám

a pravda Pánova trvá naveky.