Kniha žalmov

ŽALM 131 (130)

 

Detská dôvera v Pána

 

1 Dávidova pútnická pieseň.

Pane, moje srdce sa nevystatuje,

moje oči nehľadia povýšene.

Neženiem sa za veľkými vecami

ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

 

2 Ale ja som svoju dušu

upokojil a utíšil.

Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,

ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.

 

3 Dúfaj, Izrael, v Pána

odteraz až naveky.