Kniha žalmov

Kniha žalmov

4. Štvrtá kniha (90 – 106 [89 – 105])

 

 

 ŽALM 90 (89)

 

Nech je nad nami dobrotivosť Pána

 

1 Modlitba Mojžiša, Božieho muža.

Pane, stal si sa nám útočišťom

z pokolenia na pokolenie.

 2 Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet,

ty, Bože, si od vekov až naveky.

 

 3 Človeka vraciaš do prachu

a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“

 4 Veď tisíc rokov je u teba

ako deň včerajší, čo sa pominul,

a ako jedna nočná stráž.

 

5 Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;

6 sú ako bylina v rozpuku:

ráno kvitne a rastie,

večer vädne a usychá.

 

 7 Hynieme vskutku pre tvoj hnev

a desí nás tvoje rozhorčenie.

8 Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak

a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

 

9 V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni

a naše roky plynú ako vzdych.

10 Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov,

a ak sme pri sile, osemdesiat.

No zväčša sú len trápením a trýzňou,

ubiehajú rýchlo a my odlietame.

11 Kto pozná silu tvojho hnevu

a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

 

12 A tak nás nauč rátať naše dni,

aby sme našli múdrosť srdca.

13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať?

Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou

a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

15 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil,

za roky, keď sme okusovali nešťastie.

 

 16 Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom

a ich deťom tvoja nádhera.

17 Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha;

upevňuj dielo našich rúk,

dielo našich rúk upevňuj!

 
2. Pre večného Boha je vznik sveta iba ako narodenie človeka.
3. Jediným slovom stvoril človeka a takisto jediným prejavom svojej vôle ukončieva ľudský život.
4. „Ako jedna nočná stráž.“ (Židia rozdeľovali noc na tri časti, na tri stráže po štyroch hodinách: 6 – 10, 10 – 2 a 2 – 6; po štyroch hodinách sa vymieňali stráže či už v chráme, alebo na poli atď.), čas veľmi krátky, ktorý ani pre človeka neznamená nič (Sdc 7, 19; Ž 63, 7).
7. Príčinou ľudskej pominuteľnosti sú hriechy (Gn 3, 17 – 20).
16 n. Žiadané milosrdenstvo, radosť, prejavy Božieho „diela“ (dielo pomoci, spásy a vykúpenia), Božia „nádhera“ (moc a všetky Božie skutky, ktorými sa preslavuje v očiach ľudí), dobrotivosť a láska sú všetko dobrá a výsady mesiášskych čias, ktorými sa zmení a zjasní náš pozemský život a ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Božej vôle.
Kniha žalmov