Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 25 (24)

 

Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc

 

1 Dávidov žalm.

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,

2 tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený

a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

3 Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

 

4 Ukáž mi, Pane, svoje cesty

a pouč ma o svojich chodníkoch.

5 Veď ma vo svojej pravde a uč ma,

lebo ty si Boh, moja spása,

a v teba dúfam celý deň.

 

6 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

7 Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky,

ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,

veď si, Pane, dobrotivý.

 

8 Pán je dobrý a spravodlivý:

ukazuje cestu hriešnikom.

9 Pokorných vedie k správnemu konaniu

a tichých poúča o svojich cestách.

 

10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť

pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

11 Pre tvoje meno, Pane,

odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

 

12 Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána?

Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

13 Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša

a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

 

14 Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,

a zjaví im svoju zmluvu.

15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána,

veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

 

16 Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou,

lebo som sám a úbohý.

17 Uľav mi v úzkosti srdca

a vytrhni ma z mojich tiesní.

 

18 Pozri na moju pokoru a na moje trápenie

a odpusť mi všetky priestupky.

19 Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli

a nenávidia ma ukrutne.

 

20 Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma;

nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

21 Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť,

veď sa pridŕžam teba.

 

22 Bože, vysloboď Izraela

zo všetkých jeho súžení.

 

 
Kniha žalmov