Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 34 (33)

 

Pán, záchranca spravodlivých

 

 1 Tento žalm zložil Dávid,

keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený.

Ten ho potom prepustil a on odišiel.

2 Pána chcem velebiť v každom čase,

moje ústa budú ho vždy chváliť.

3 V Pánovi sa bude chváliť moja duša;

nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

4 Velebte so mnou Pána

a oslavujme jeho meno spoločne.

 

5 Hľadal som Pána a on ma vyslyšal

a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

6 Na neho hľaďte a budete žiariť

a tvár vám nesčervenie hanbou.

7 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

8 Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných

a vyslobodí ich.

 

9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;

šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

10 Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,

veď bohabojní núdzu nemajú.

11 Boháči sa nabiedia a nahladujú,

ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

 

12 Poďte, deti, čujte ma,

naučím vás bázni Pánovej.

13 Miluje niekto život

a chce požívať dobro v šťastných dňoch?

 

14 Zdržuj svoj jazyk od zlého

a svoje pery od reči úlisnej.

15 Unikaj pred zlom a dobre rob,

hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

 

16 Pánove oči hľadia na spravodlivých

a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

17 Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,

a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

 

18 Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal

a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

19 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,

a zachraňuje zlomených na duchu.

 

20 Spravodliví majú utrpení veľa,

ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

21 Všetky kosti im ochraňuje,

ani jedna sa im nezlomí.

 

22 Hriešnika zloba zahubí

a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

23 Pán vykúpi duše svojich služobníkov,

nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

 

 
1. Porov. 1 Sam 21, 11 – 16.
Kniha žalmov