Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 57 (56)

 

Ranná modlitba v súžení

 

 1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.

Dávidov žalm. Miktam.

Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.

2 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou,

lebo sa k tebe utiekam;

v tieni tvojich krídel nachodím útočište,

kým sa nepominú nástrahy.

3 Volám k Bohu, k Najvyššiemu,

k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

 

4 On zošle pomoc z neba a zachráni ma;

zahanbí tých, čo ma týrajú.

Boh zošle svoju milosť a pravdu.

5 Som akoby uprostred levíčat,

čo požierajú ľudí.

Ich zuby sú ako oštepy a šípy,

ich jazyk sťa nabrúsený meč.

 

6 Bože, vznes sa nad nebesia

a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

 

7 Mojim nohám nastavili osídlo,

až sa mi skormútila duša;

predo mnou vykopali jamu,

no sami do nej padli.

 

8 Ochotné je moje srdce, Bože,

ochotné je moje srdce;

9 budem ti spievať a hrať.

Prebuď sa, duša moja,

prebuď sa, harfa a citara,

chcem zobudiť zornicu.

10 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi

a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo

a tvoja vernosť až po oblaky.

 

12 Bože, vznes sa nad nebesia

a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

 
1. Porov. 1 Sam 22, 1 – 5; 24.
Kniha žalmov