Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 75 (74)

 

Pán je najvyšší sudca

 

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.

Asafov žalm. Pieseň.

2 Oslavujeme ťa, Bože,

oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame,

rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

 

3 Ja sám určím čas

a vykonám spravodlivý súd.

4 Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú,

ja pevne držím jej stĺpy.

 

5 Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!“

A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy!

6 Nedvíhajte hlavy vysoko,

proti Bohu nehovorte bezočivosti.“

 

7 Veď ani od východu, ani od západu,

ani z púšte neprichádza povýšenie.

8 Ale sudcom je sám Boh:

jedného ponižuje, druhého povyšuje.

 

 9 Lebo v Pánovej ruke je kalich

plný čistého vína s korením.

On z neho nalieva,

až po kvasnice ho musia vyprázdniť,

všetci hriešnici zeme budú z neho piť.

 

10 Lež ja naveky chcem ohlasovať

a ospevovať Boha Jakubovho.

11 Pozrážam všetku pýchu hriešnikov,

no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

 
9. „Kalich“ naplnený horkým nápojom je v Písme symbolom Božieho hnevu.
Kniha žalmov