Kniha žalmov

ŽALM 128 (127)

Rodinný pokoj v Pánovi

1 Pútnická pieseň.

Blažený každý, čo sa bojí Pána

a kráča po jeho cestách.

 

2 Budeš jesť z práce svojich rúk;

budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

3 Tvoja manželka je ako plodonosný vinič

vnútri tvojho domu.

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy

okolo tvojho stola.

 

4 Veru, tak bude požehnaný muž,

ktorý sa bojí Pána.

 5 Nech ťa žehná Pán zo Siona,

aby si videl šťastie Jeruzalema

po všetky dni svojho života,

6 aby si videl synov svojich synov.

Pokoj nad Izraelom!

 
5 – 6. Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26, 9; Dt 28, 4 n.).