Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 26 (25)

 

Dôverná modlitba nevinného

 

1 Dávidov žalm.

Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti

a v tebe mám nezlomnú dôveru.

2 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj,

ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

 

3 Pred očami mám tvoju dobrotu

a konám podľa tvojej pravdy.

4 Nevysedávam s daromníkmi

a s pokrytcami sa neschádzam.

5 Nenávidím spoločnosť zlosynov

a s bezbožnými si nesadnem.

 

6 V nevinnosti si ruky umývam

a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

7 aby som ťa mohol verejne chváliť

a rozprávať o všetkých tvojich skutkoch zázračných.

8 Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš,

a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

 

9 Nezatrať moju dušu s hriešnikmi

a môj život s ľuďmi krvilačnými.

10 Ich ruky sú poškvrnené zločinmi,

ich pravica je plná úplatkov.

11 Ale ja kráčam v nevinnosti,

vykúp ma a buď mi milostivý.

 

12 Moja noha stojí na rovnej ceste;

v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.

Kniha žalmov