Kniha žalmov

 ŽALM 123 (122)

 

Pán – opora ľudu

 

1 Pútnická pieseň.

Oči dvíham k tebe,

čo na nebesiach prebývaš.

 

2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov,

ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,

tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha,

kým sa nezmiluje nad nami.

 

3 Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami,

lebo už máme dosť pohŕdania;

4 lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov

a pohŕdania pyšných.