Kniha žalmov

Kniha žalmov

 

 ŽALM 150

 

Chváľte Pána

 

 1 ALELUJA.

Chváľte Pána v jeho svätyni,

chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

2 Chváľte ho za jeho činy mohutné,

chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

 

3 Chváľte ho zvukom poľnice,

chváľte ho harfou a citarou.

 4 Chváľte ho bubnom a tancom,

chváľte ho lýrou a flautou.

5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,

chváľte ho jasavými cimbalmi;

všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.

 

 

 
1. „Chváľte Pána v jeho svätyni“, rozumej v pozemskom chráme. Teda ľudia majú chváliť Pána. – „Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe“, čiže v nebeskom chráme, v nebi. Pána majú chváliť aj anjeli a všetko, čo je v nebi (pozri Ž 148, 2 – 6).
4. U Izraelitov, ako aj u iných semitských národov bol tanec dôležitým náboženským prejavom.
Kniha žalmov