Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 47 (46)

 

Pán – kráľ všetkých národov

 

1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

 2 Tlieskajte rukami, všetky národy,

jasajte Bohu hlasom radostným.

3 Lebo Pán je Najvyšší a hrozný,

 nad celou zemou veľký kráľ.

 

4 Podmaňuje nám národy

a pohanov nám kladie pod nohy.

5 On pre nás vybral dedičstvo,

slávu Jakuba, ktorého má rád.

6 Za jasotu vystupuje Boh,

Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

 

7 Spievajte Bohu, spievajte,

spievajte nášmu kráľovi, spievajte.

8 Pretože Boh je kráľom celej zeme;

spievajte mu chválospev.

 

9 Boh kraľuje nad národmi,

Boh sedí na svojom svätom tróne.

10 Kniežatá národov sa spolčujú

s národom Boha Abrahámovho.

Veď Bohu patria mocní zeme,

tak veľmi je vyvýšený.

 
2. Tlieskať rukami značí prejavovať radosť a úctu. Nielen Izraeliti, ale semitské národy vôbec mali zvyk „tlieskať rukami“ po voľbe nového kráľa. Pritom sa privolávalo na slávu a za trúbenia a výkrikov radosti prisahali vernosť a priali kráľovi dlhý život (2 Kr 11, 12).
Kniha žalmov