Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 3

 

Pán je môj ochranca

 

1 Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom.

2 Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú!

Mnohí povstávajú proti mne.

3 Mnohí o mne hovoria:

„Boh mu nepomáha.“

 

4 Ale ty, Pane, si môj ochranca,

moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

5 Hlasne som volal k Pánovi

a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

 

 6 A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som,

prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

7 Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.

Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

 

8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári

a hriešnikom si zuby vylámal.

9 Pane, ty si naša spása.

Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

6. Cirkevní otcovia vzťahujú tento verš na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Kniha žalmov