Kniha žalmov

 ŽALM 134 (133)

 

Večerná modlitba v chráme

 

 1 Pútnická pieseň.

Zvelebujte Pána,

všetci služobníci Pánovi,

čo bdiete v noci v dome Pánovom.

2 Zdvíhajte svoje ruky k svätyni

a zvelebujte Pána.

 

3 Nech ťa žehná Pán zo Siona,

ktorý stvoril nebo i zem.

 
1. „Služobníci Pánovi“ sú kňazi a leviti (Dt 10, 8).