Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 56 (55)

 

Dôvera v Božie slovo

 

 1 Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“.

Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

2 Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek,

každodenne ma napáda a utláča.

3 Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň

a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

 

4 Kedykoľvek ma popadne strach,

spolieham sa na teba.

5 Na Boha, ktorého slovo velebím,

na Boha sa ja spolieham

a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

6 Dennodenne mi spôsobujú škodu,

myslia len na to, ako mi zle urobiť.

7 Podnecujú spory, stroja úklady,

idú mi v pätách a sliedia.

 

Ako mne číhali na život,

8 tak im odplať neprávosť,

Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi.

 9 Ty vieš, koľko ráz som musel utekať:

pozbieraj moje slzy do svojich nádob;

či nie sú zapísané v tvojich účtoch?

 

10 Vtedy moji nepriatelia ustúpia,

ešte v ten deň, keď budem volať:

áno, viem, že ty si môj Boh.

 

11 Na Boha, ktorého slovo velebím,

na Pána, ktorého slovo velebím,

12 na Boha sa ja spolieham

a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

 

13 Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil;

obety chvály ti prinesiem,

 14 lebo ty si mi život zachránil pred smrťou

a nohy pred pádom,

aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.

 

 
1. Porov. 1 Sam 21, 11 – 16.
9. Možno tu vidieť narážku na Ezechiášove slzy (2 Kr 20, 5; Iz 38, 3 – 5). Každá slza spravodlivého dosiahne konečnú odplatu (Iz 25, 8; Zjv 7, 17).
14. „Svetlo žijúcich“ je protikladom tmy a smútku v ríši mŕtvych (Ž 116, 9; Jób 33, 30).
Kniha žalmov