Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 72 (71)

 

Mesiášova kráľovská moc

 

 1 Od Šalamúna.

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,

kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

2 aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom

a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

 

 3 Vrchy nech ľudu prinesú pokoj

a pahorky spravodlivosť.

4 Prisúdi právo ľuďom úbohým,

poskytne pomoc deťom bedára

a krivditeľa pokorí.

 5 Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať

z pokolenia na pokolenie.

 

6 Ako dážď spadne na trávu

a ako voda, čo zem zavlažuje.

7 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,

kým mesiac nezhasne.

 8 A bude panovať od mora až k moru

a od Rieky až na kraj zeme.

 

9 Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú

a jeho nepriatelia budú lízať prach.

 10 Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,

oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

11 Budú sa mu klaňať všetci králi,

slúžiť mu budú všetky národy.

 

12 On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,

i chudobného, ktorému nik nepomáha.

13 Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,

zachráni život úbožiakom.

 14 A vyslobodí ich z útlaku a násilia,

lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

 

15 Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,

stále sa budú modliť za neho

a dobrorečiť mu každý deň.

16 Na zemi bude hojnosť obilia,

bude sa vlniť až po temená hôr.

Jeho ovocie bude ako Libanon

a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

 

17 Jeho meno nech je velebené naveky;

kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,

zvelebovať ho budú všetky národy.

 

 18 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,

čo jediný koná zázraky.

19 Jeho vznešené meno nech je velebené naveky

a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

 
1. „Kráľ a kráľov syn“ je jedna a tá istá osoba.
3. „Vrchy a pahorky“ predstavujú celú Palestínu, hornatú zem.
5 n. Mesiášovo kráľovstvo bude večné. Vyjadruje sa to trvaním „slnka a mesiaca“.
8. Mesiáš bude vládnuť nad celým svetom.
10. Autor takto ohraničil tri časti sveta, ktoré boli známe v tom čase: Áziu, Európu a Afriku.
14. „V jeho očiach je vzácna ich krv“, ich život; nedovolí vyliať nevinnú krv (Ž 116, 15).
18 n. Verše nepatria k žalmu, sú chválospevom, doxológiou na konci Druhej knihy žalmov.
Kniha žalmov