Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 15 (14)

Kto obstojí pred Pánom?

 

1 Dávidov žalm.

Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?

Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu?

 

2 Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo,

čo z úprimného srdca pravdu hovorí,

3 čo nepodvádza svojím jazykom,

nekrivdí svojmu blížnemu,

ani ho nepotupuje.

 

 4 Čo ničomníka nemá za nič,

ale ctí si ľudí bohabojných.

Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.

5 Čo nepožičiava peniaze na úrok

a proti nevinnému sa nedá podplácať.

 

Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

 

4. „Bohabojní“ – častý výraz v žalmoch a znamená ľudí veriacich, oddaných Bohu; neskôr aj pohanov, ktorí sympatizovali so Židmi, porov. Sk 2, 11; 10, 2.
Kniha žalmov