Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 54 (53)

 

Volanie o pomoc

 

 1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.

Dávidova poučná pieseň.

2 Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi

a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“

3 Pane, zachráň ma pre svoje meno

a svojou mocou obráň moje právo.

4 Bože, vyslyš moju modlitbu

a vypočuj slová mojich úst.

 

5 Lebo pyšní povstávajú proti mne

a násilníci mi striehnu na život,

nechcú mať Boha na očiach.

6 Ale mne Boh pomáha

a môj život udržiava Pán.

 

7 Na mojich protivníkov obráť nešťastie

a rozpráš ich, veď si verný.

8 S radosťou ti prinesiem obetu;

meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

9 lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení

a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

 
1. Porov. 1 Sam 23, 19 n.; 26, 1 n.
Kniha žalmov