Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 63 (62)

 

Túžba duše za Bohom

 

1 Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Judskej púšti.

2 Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe.

Za tebou prahne moja duša,

za tebou túži moje telo;

ako vyschnutá, pustá zem bez vody,

3 tak ťa túžim uzrieť vo svätyni

a vidieť tvoju moc a slávu.

4 Veď tvoja milosť je lepšia než život;

moje pery budú ťa oslavovať.

 

5 Celý život ťa chcem velebiť

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

6 Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša

a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

7 Na svojom lôžku myslím na teba,

o tebe rozjímam hneď za rána.

8 Lebo ty si mi pomáhal

a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

 

9 Moja duša sa vinie k tebe,

ujímaš sa ma svojou pravicou.

10 Tí však, čo chcú môj život zahubiť,

zostúpia do hlbín zeme;

11 vydaní budú meču napospas,

stanú sa korisťou šakalov.

 12 Kráľ sa však bude tešiť v Bohu;

chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,

lebo budú umlčané ústa klamárov.

 

 

12. „Všetci, ktorí prisahajú na neho“, značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6, 13).
Kniha žalmov