Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 20 (19)

 

Modlitba za víťazstvo kráľa

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

 2 Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia,

nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne

a nech ťa bráni zo Siona.

 

 4 Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary

a tvoja žertva nech mu je príjemná.

5 Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,

a nech vyplní každý tvoj zámer.

 

6 Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva

a v mene nášho Boha dvíhať zástavy.

Nech Pán splní všetky tvoje priania.

 

7 Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného;

vyslyší ho zo svojho svätého neba,

zachráni ho mocou spásonosnej pravice.

 

8 Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,

ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

9 Oni sa zrútia a padnú,

my však stojíme na nohách.

 

10 Pane, daj vždy víťaziť kráľovi

a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

 
2. Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán „vyslyšal v čase súženia“.
4. V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: „obetné dary“, čiže nekrvavú obetu (minchah), a celostnú „žertvu“ (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, ʽolah (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso ʽalah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samotné Sväté písmo: 1 Sam 7, 9; 13, 9 atď.
Kniha žalmov