Kniha žalmov

Kniha žalmov

 ŽALM 35 (34)

 

Pán, záchranca prenasledovaných

1 Dávidov žalm.

Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú,

napadni tých, čo mňa napádajú.

 2 Vezmi zbroj a štít

a vstaň mi na pomoc.

3 Zažeň sa kopijou a sekerou

proti tým, čo ma prenasledujú.

Povedz mojej duši: „Ja som tvoja spása.“

 

4 Nech sa hanbia a červenajú tí,

čo mi číhajú na život;

nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,

čo mi chcú zle.

5 Nech sú ako prach pred vetrom

a nech ich ženie Pánov anjel;

6 nech je ich cesta tmavá a klzká

a Pánov anjel nech ich prenasleduje.

 

7 Lebo bez príčiny mi nastavili sieť,

bez dôvodu mi vykopali jamu.

8 Nech ho znenazdania stihne pohroma

a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil,

nech sám padne do tej istej pohromy.

 

9 Lež moja duša bude plesať v Pánovi

a bude sa tešiť z jeho pomoci.

10 Všetko vo mne bude hovoriť:

„Pane, kto sa ti vyrovná?

Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho,

chudáka a bedára pred lúpežníkmi.“

 

11 Vystúpili kriví svedkovia

a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia.

12 Za dobré sa mi odplácali zlým;

som celkom opustený.

 

13 Keď oni boli chorí,

ja som nosil rúcho kajúcne.

Umŕtvoval som sa pôstom

a v srdci som sa stále modlil.

14 Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim;

zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať.

 

15 Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli;

zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal.

16 Bez prestania ma trhali,

dráždili ma, posmievali sa mi

a zubami škrípali proti mne.

 

 17 Pane, ako dlho sa budeš na to dívať?

Zachráň ma pred ich zlobou

a pred levmi život môj.

18 Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení

a chváliť uprostred zástupov.

 

19 Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia,

čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami.

20 Lebo nehovoria, čo je na pokoj,

ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme.

21 Naširoko rozďavujú ústa proti mne,

hovoria: „Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.“

 

22 Pane, ty to vidíš, nuž nemlč;

Pane, nevzďaľuj sa odo mňa.

23 Prebuď sa, vstaň a zachráň ma,

Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.

 

24 Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti,

nech sa netešia nado mnou.

25 Nech si v srdci nehovoria:

„Dobre, ako sme si želali.“

A nech nehovoria: „Zhltli sme ho.“

 

26 Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,

čo sa tešia z môjho nešťastia,

nech hanba a potupa zaodeje tých,

čo sa povyšujú nado mňa.

27 Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť,

a nech stále hovoria: „Nech je zvelebený Pán,

čo svojho sluhu obdarúva pokojom.“

 

28 Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti

a bude ťa oslavovať deň čo deň.

 
2. Pán má byť najspoľahlivejšou ochranou v tiesni.
17. Porov. 22, 21 – 22.
Kniha žalmov