Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 30 (29)

 

Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti

 

1 Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm.

2 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil

a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

3 Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

4 Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých,

navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

 

5 Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,

vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

6 Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,

ale celý život jeho láskavosť.

Podvečer je nám hosťom plač

a radosť nad ránom.

 

7 Keď som bol v bezpečí, povedal som si:

„Už nikdy sa nezakolíšem.“

8 Pane, vo svojej priazni si ma obdaril

mocou a cťou.

Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár,

hneď sa ma zmocnil strach.

9 K tebe, Pane, volám,

svojho Boha prosím o milosť.

 

10 Aký úžitok by bol z mojej krvi,

keby som v zemi skazu vzal?

A či ťa prach môže velebiť

alebo hlásať tvoju vernosť?

 

11 Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou;

Pane, buď mi na pomoci.

 

 12 Môj nárek si obrátil na tanec,

roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

13 aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy.

Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

 
12. Rúcho pokánia a smútku – „vrecovina, zrebné vrece, žinenka“ (hebr. sak).
Kniha žalmov