Kniha žalmov

ŽALM 121 (120)

 

Strážca ľudu

 

1 Pútnická pieseň.

Svoj zrak upieram na vrchy:

príde mi odtiaľ pomoc?

2 Pomoc mi príde od Pána,

ktorý stvoril nebo i zem.

 

3 Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,

nezdriemne ten, čo ťa stráži.

4 Nedrieme veru, ani nespí

ten, čo stráži Izraela.

 

5 Pán ťa stráži,

Pán je tvoja záštita

po tvojej pravici.

 6 Za dňa ťa slnko nezraní

ani mesiac za noci.

7 Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;

Pán ti bude chrániť život.

8 Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod

odteraz až naveky.

 
6. „Za dňa ťa slnko nezraní“ (porov. 2 Kr 4, 19; Jdt 8, 3), „ani mesiac za noci“ – orientálci aj dnes pripisujú niektoré choroby vplyvu mesiaca; iní myslia na nočný chlad (porov. Gn 31, 40).