Kniha žalmov

ŽALM 136 (135)

 

Veľkonočný chválospev

 

 1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 2 Oslavujte Boha nad bohmi,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

3 Oslavujte Pána nad pánmi,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

4 On jediný koná veľké zázraky,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

5 On múdro stvoril nebesia,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

6 On rozprestrel zem nad vodami,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

7 On stvoril veľké svetlá,

lebo jeho milosrdenstvo je večné:

8 slnko, aby panovalo vo dne,

lebo jeho milosrdenstvo je večné,

9 mesiac a hviezdy, aby panovali v noci,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

10 On pobil egyptských prvorodencov,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

11 On vyviedol Izraela spomedzi nich,

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

12 mocnou rukou a vystretým ramenom,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

13 On rozdelil Červené more na dve časti,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

14 A Izraela previedol jeho stredom,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

16 On previedol svoj ľud cez púšť,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

17 On pobil význačných kráľov,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

18 A pozabíjal mocných kráľov,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

19 Sehona, kráľa amorejského,

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

20 a Oga, kráľa Bášanu,

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

21 a ich krajinu dal za dedičstvo,

lebo jeho milosrdenstvo je večné;

22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

 23 On pamätal na nás v našom ponížení,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

24 A oslobodil nás od našich nepriateľov,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

25 On dáva pokrm každému stvoreniu,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.

 

26 Oslavujte Boha nebies,

lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2 n. Slová „Boh nad bohmi... Pán nad pánmi“ sú hebraizmy ako „Boh vedomostí“, čo je to isté ako najmúdrejší Boh atď., teda jediný Boh, najvyšší Pán.
15. Žalmista hovorí doslova, že „zhodil faraóna i jeho vojsko“.
23 – 26. Je možné, že žalmista slovom „poníženie“ chce naznačiť najväčšie poníženie izraelského národa, babylonské zajatie.