Kniha žalmov

Kniha žalmov

2. Druhá kniha (42 – 72 [41 – 71])

 

 ŽALM 42 (41)

 

Túžba za Pánom

 

1 Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.

2 Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,

tak moja duša, Bože, túži za tebou.

3 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;

kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?

 

4 Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci,

keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“

5 Duša sa mi rozplýva pri spomienke,

ako som putoval ku vznešenému stánku

a vstupoval do domu Božieho

s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou

uprostred zástupov sláviacich sviatky.

 

6 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?

Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,

moju spásu a môjho Boha.

 

 7 Moja duša je skormútená;

preto si spomínam na teba

pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.

 8 Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov;

všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.

 

9 Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán.

V noci mu zasa ja spievam

a modlím sa k Bohu môjho života.

10 Hovorím Bohu: „Ty si moja opora;

prečo na mňa zabúdaš?

A prečo mám chodiť smutný,

keď ma sužuje nepriateľ?“

11 Sťaby mi kosti drvili,

keď ma moji utláčatelia tupia,

keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“

 

12 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?

Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,

spásu mojej tváre a môjho Boha.

 

 
7. Svoje spomienky a túžbu po svätyni vysiela „od Jordána a Hermonu“. Hermon je horstvo asi 30 km dlhé a dosahuje výšku 2 760 m. „Misar“ je pravdepodobne dnešný Za‘orah, 3 km južne od Baniasu, kde je najväčší prameň Jordánu. Toto naznačuje, že žalmista sa zdržiava v okolí prameňov Jordánu, teda v severnej oblasti Palestíny.
8. Jordán má mnoho vodopádov na svojom hornom toku.
Kniha žalmov