Kniha žalmov

Kniha žalmov

ŽALM 70 (69)

 

Bože, príď mi na pomoc

 

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.

2 Bože, príď mi na pomoc;

Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

 

3 Nech sa hanbia a červenajú tí,

čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,

čo mi chcú zle.

 

4 Nech ustúpia a zapýria sa tí,

čo mi hovoria: „Tak mu treba.“

5 No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú,

a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“

tí, čo tvoju spásu milujú.

 

6 No ja som úbožiak a bedár;

Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,

Pane, nemeškaj.

Kniha žalmov